STAATSCOURANTVoorbereidingsbesluit voor een aantal gebieden in de bebouwde kom, SchijndelTer inzageAlgemene informatie

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Schijndel

Geplaatst op Lokaalnieuwsschijndel.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen schijndel
  2. STAATSCOURANTVoorbereidingsbesluit voor een aantal gebieden in de bebouwde kom, SchijndelTer inzageAlgemene informatie

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.7, zevende lid, Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei 2013 heeft besloten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor delen van die gebieden waarin thans het bestemmingsplan “Kom Schijndel 2013” en “Molenstraat e.o” in voorbereiding is. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag na deze publicatie. Met ingang van die dag ligt het voorbereidingsbesluit met alle daarbij behorende stukken zes weken ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website: www.schijndel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl met als identificatiecode NL.IMRO.0844.VBKomgebieden-VG01. Ook kan het voorbereidingsbesluit worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit voorbereidingsbesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073-5440999. Voor het inzien van het voorbereidingsbesluit in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u wenst is een afspraak noodzakelijk.

Unknown

 Lokaalnieuwsschijndel.nl Redactie

Lokaalnieuwsschijndel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Schijndel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Schijndel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.